Badet är öppet.

Från och med 6/9 är badet öppet igen. Öppet för allmänheten Måndag, Onsdag och Fredag. 17:00 – 19:00 Ungdomar (icke simkunniga i målsmans sällskap)19:00 – 21:00 Motionssim.Bastun är påslagen hela tiden. Övriga tider är bokningsbara. Se schemat...

Spårstatus inte korrekt idag

Eftersom pistmaskinen är trasig så används skotrar för spårprepareringen. Därför uppdateras inte spårstatus korrekt eftersom GPS-enheten sitter i pistmaskinen. Förhoppningsvis är den igång igen under dagen.

Tillfälligt stopp i väderinformationen

Den tjänst vi använder för att publicera väderdata på hemsidan har upphört, så för närvarande kan vi inte visa aktuell väderinformation från skidstadion. Vi arbetar med att hitta en alternativ lösning så snart som möjligt.