Cafeterian.

Vår trevliga cafeteria har 50 sittplatser.
Här finns LED-Projektor och storbilds-tv som gör lokalen lämplig för många typer av sammankomster.