Eftersom pistmaskinen är trasig så används skotrar för spårprepareringen. Därför uppdateras inte spårstatus korrekt eftersom GPS-enheten sitter i pistmaskinen. Förhoppningsvis är den igång igen under dagen.