Tillfälligt stopp i väderinformationen

Den tjänst vi använder för att publicera väderdata på hemsidan har upphört, så för närvarande kan vi inte visa aktuell väderinformation från skidstadion. Vi arbetar med att hitta en alternativ lösning så snart som möjligt.